(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

V primeru, da je število vlog za sprejem v vrtce večje od števila prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi spodaj zapisanih kriterijev, ki so bili sprejeti na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008). Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red za sprejem v vrtec. Prednost imajo kandidati z večjim številom točk.

Točkovno ovrednoteni kriteriji:

1. 

Starši otrok s stalnim bivališčem v občini Lovrenc na Pohorju

20 točk

 

2.

Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino

15 točk

 

3.

Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin:

a)      mati samohranilka ali oče samohranilec, ki sam skrbi za otroka

b)     dlje časa trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oz. druga specifikacija (na podlagi potrdila pristojne službe)

c)     otroci s posebnimi potrebami

 

10 točk

10 točk

 
10 točk

 

4.

Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo

9 točk

 

5.

Zaposlenost samo enega izmed staršev, drugi pa je aktivni iskalec zaposlitve

8 točk

 

6.

Otroci, ki so bili v prejšnjem letu na listi zavrnjenih v vrtec oz. enoto

8 točk

 

7.

Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok (ne glede na število otrok)

7 točk

 

8.

Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo z upoštevanjem šolskega okoliša oz. prednost ima starejši otrok

6 točk

 

9.

Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali več otrok

1 točka

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ TOČK:

 

 

 

Kriteriji so bili potrjeni na občinskem svetu.