(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

KOTIČEK ZA STARŠE

KOTIČEK ZA STARŠE
 
.
 
(Prosimo, preberite ta hišni red, saj je naše življenje in delo ob epidemiji nekoliko drugačno!)
.
.
.
.
Splošen hišni red:
 
Prihajanje in odhajanje iz vrtca
 
Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 109/10), člen št. 87 pravi, da morajo imeti otroci na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladostniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Starši boste v tem primeru podpisali izjavo, da otroku, starejšemu od 10 let oz. mladostniku dovoljujete spremstvo vašega otroka. Izjavo boste dobili pri vzgojiteljici svojega otroka. Če izjave ne boste napisali, vašega otroka ne bomo oddali mladoletni osebi.

Otroci vam bodo hvaležni, če jim boste povedali, kdaj boste prišli po njih, posebno v primeru, če boste prišli po njih kasneje kot običajno. Povejte to tudi vzgojiteljici vašega otroka!

Spremembe podatkov
Če spremenite svoj naslov ali telefonsko številko (doma ali v službi), prosimo, da nam to sporočite. Napačna številka ali napačen naslov nam ne bosta v pomoč, kadar vas bomo morali poklicati ali o čem obvestiti.

Telefonska sporočila
Sporočite nam, če vašega otroka ne bo v vrtec – gre za dobro sodelovanje in korekten odnos, predvsem pa za dobro medsebojno obveščenost. Telefonirajte nam do 8.00 ure zjutraj. V dopoldanskem času (po 8.00 uri) poteka vzgojno izobraževalni proces.

Praznovanja otrok
Otroci radi praznujejo, to jim omogočamo tudi v vrtcu, kjer lahko praznujejo svoje rojstne dneve. Konec meseca skupaj praznujejo vsi, ki imajo v tem mesecu rojstni dan.

Rezervna oblačila
So potrebna in zaželena, kajti otroci se lahko zmočijo, lahko jim je vroče, marsikateremu se lahko zgodi “manjša nesreča”. Takrat smo vsi zelo veseli, če jih lahko preoblečemo. Obleka vašega otroka v vrtcu naj bo predvsem praktična – igralna. Otroku naj omogoča gibanje in tudi “packanje” brez škode, če se umaže. Rezervno obleko poiščemo v nahrbtniku vašega otroka.

Zdravniška potrdila ob sprejemu v vrtec
Ko boste vašega otroka prvi dan pripeljali v vrtec, boste vzgojiteljici izročili ustrezno zdravniško potrdilo za vašega otroka. S tem potrdilom vzgojiteljici vašega otroka dajete minimalno informacijo o zdravstvenem stanju vašega otroka. Brez tega potrdila, ki ga bo izdal zdravnik, vašega otroka ne moremo – ne smemo sprejeti v otroški kolektiv.

Zdravniška potrdila kasneje
Če vaš otrok zboli, vas prosimo, da nam to sporočite in navedete, za katero težavo gre. V skupino se vrne, ko to odobri zdravnik.
Zdravila v vrtcu dajemo le v predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom in vodjo prehrane in zdravstveno higienskega režima.

Vpisi in izpisi otroka
Otroka vpišete tako, da izpolnite ustrezni obrazec, ki ga dobite na spletni strani ali pri vodstvu vrtca. Otroci se sprejemajo praviloma v vrtec s 1. septembrom tekočega leta, če je v oddelkih prostor, pa skozi vse leto po prednostnem vrstnem redu.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi, ki jo starši sklenejo z vrtcem.
Uvajanje otrok se prične z datumom uradnega sprejema. Za izpis potrebujete obrazec o izpisu otroka, ki ga dobite na spletni strani ali pri vodstvu vrtca. Za izpis velja petnajstdnevni odpovedni rok.

Srečanja s starši
Srečanja staršev so namenjena predvsem staršem otrok, zato vas prosimo, da na srečanja ne prihajate v spremstvu otrok. V ta namen imamo organizirane druge oblike sodelovanja med vrtcem in družino. Srečanja staršev in delavcev vrtca so namenjena izmenjavi informacij, so oblika druženja, kjer se pogovorimo o načinu dela, predstavimo pravila, letne delovne načrte, značilnosti otrokovega razvoja, rešujemo morebitne dileme in vprašanja …

Prva oddelčna srečanja staršev otrok so v avgustu ali septembru. Organizirajo se tudi druga srečanja staršev, otrok in vzgojiteljic (praznovanja, različne delavnice, skupni izleti, pikniki…). Pogovorne ure se izvajajo praviloma zadnji četrtek v mesecu oz. po dogovoru vzgojiteljice in staršev.