(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Dejavnosti, krožki, tekmovanja

DEJAVNOSTI V VRTCU

 

Dejavnosti Čas Nosilec dejavnosti
Praznovanje rojstnih dni zadnji teden v mesecu Vzgojiteljice in pomočnice
Evropski teden mobilnosti 16. – 22. 9. 2022  Anja Vranc
Humanitarne akcije od oktobra do maja Nana Ladinek

Prireditve ob tednu otroka

»Skup se mava dobr!«

3.– 9. 10. 2022 Barbara Obrulj Jeseničnik,
Helena Lorbek

»Skop se momo fajn!« – teden

starejših občanov

3. – 9. 10. 2022 Nana Ladinek, Anja Vranc
Množični tek september Nataša Brezovnik
Simbioz@ giba maj Nana Ladinek
Mesec požarne varnosti oktober Anja Vranc
Darilni bazar 8. 12. 2022 Vzgojiteljice in pomočnice
Čarobna noč 2. 12.  2022 Anja Vranc/Nana Ladinek

Ogled lutkovne predstave

»Drobtine iz mišje doline« 2.

starostno obdobje (financiranje

starši)

25. 10. 2022 ob 10.30 Nana Ladinek
Pustovanje 21. 2. 2023 Vzgojiteljice in pomočnice
Dan odprtih vrat april Vzgojiteljice in pomočnice
Zaključni izleti maj, junij Vzgojiteljice in pomočnice
Zaključna druženja junij Vzgojiteljice in pomočnice
Mini valeta 16. 6. 2023  Anja Vranc/Nana Ladinek
Obiski otrok v dnevnem centru vse leto Anja Vranc/Nana Ladinek

KROŽKI

Krožki Čas Nosilec, koordinator
Pevski zbor (Škrati, Sončki, Gumbki letnik 2018) sreda, 7.30–8.15 Sara Kraner
Planinci
(otroci od tretjega leta dalje)
sobote, po dogovoru Planinsko društvo, obvestila in prijave Živa Kranjc

 

 

TEKMOVANJA

Tekmovanja Čas Koordinator
Palček Bralček –Škrati, Sončki od oktobra do maja Vzgojiteljica Škratov (Marjetka Sojč)
Cici vesela šola, predšolski otroci od oktobra do maja pomočnica vzgojiteljice Sončkov (Katja Podlesnik)
Mali sonček, od drugega leta dalje od oktobra do maja Nataša Brezovnik

PALČEK BRALČEK. Mentorica Marjetka Sojč

Palček Bralček je predšolska bralna značka in je namenjena otrokom II. starostnega obdobja. V našem vrtcu jo izvajamo v skupinah Gumbki, Škrati in Sončki. Otrok doma skupaj s starši večkrat prebere knjigo, jo s svojimi besedami obnovi ter jo v skupini predstavi pred drugimi otroki. Če ne želi, lahko pripoveduje v kotičku samo vzgojiteljici. Pripoveduje tri pravljice in se nauči eno pesmico. Zaradi spodbujanja otrok k čim pogostejšemu pripovedovanju, je izbor knjig prepuščen staršem in otrokom. Za lažje odločanje bo na oglasnih deskah vseh teh skupin pripravljen seznam kvalitetnih slikanic, ki jih lahko starši prebirajo z otroki.

CILJI:

· Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.

· Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.

· Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično

ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature.

· Otrok se uči samostojno pripovedovati.

 

Glasno branje starša otroku je dejanje in dajanje ljubezni, ki zahteva čas. In predvsem to sporočilo naj bi s pomočjo Predšolske bralne značke prenesli v družine.

Otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo, imajo postavljen močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih.

 

CICI VESELA ŠOLA. Mentorica Katja Podlesnik

Projekt CICI VESELA ŠOLA sledi širjenju znanja na področju družbe, kulture, tehnike, naravoslovja, športa in socialnega učenja.

Te teme so obravnavane v reviji CICIDO, kjer so opisane jasno, zabavno in poljudno. Otroke tako pritegnejo in jim pomagajo pri razumevanju.

V aprilu na “ciciveselošolski dan” otroci v vrtcu rešujejo delovne liste z zabavnimi nalogami. Pri tem jih vzpodbujamo k sodelovanju. Na koncu prejmejo priznanje Modrega medvedka.

 

MALI SONČEK. Mentorica Nataša Brezovnik

Projekt Mali sonček je gibalno/športni program Zavoda za šport RS Planica v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Namenjen je vsem otrokom od 2. do 6. leta starosti in vsebuje 4. stopnje:

Mali sonček –modri (za otroke od 2. do 3. leta);

Mali sonček –zeleni (za otroke od 3. do 4. leta);

Mali sonček –oranžni(za otroke od 4. do 5. leta);

Mali sonček –rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

Namen gibalno – športnega programa Mali sonček je obogatiti program gibalno-športnih dejavnosti v vrtcu, spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa, spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa, ter pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Projekt poteka skozi vse letne čase, skozi celo šolsko leto. Prevladujejo dejavnosti na prostem, pomembno mesto pa zavzemajo izleti. Otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov.

V našem vrtcu se zavedamo pomena gibanja v prvih letih otrokovega življenja, ki poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti, ki spodbujajo razvijanje gibalnih sposobnosti. Športne dejavnosti so igrive, privlačne in realno dosegljive.

Gradivo je posredovano na spletni strani: http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek.