(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Spoštovani starši.

Nekateri se na nas obračate z vprašanji v povezavi z upravičenostjo do oprostitve plačila za otroke, ki v času epidemije ne obiskujejo vrtca.

Vzgojiteljice so vam v razgovorih, ki so jih z vami opravile 21. 1. 2021, torej med preverjanjem, ali bodo vaši otroci prišli v vrtec od 26. januarja dalje, odgovorile v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 20. januarja 2021, v kateri je zapisano, da »Vlada RS že pripravlja PKP8, v katerega bo vključena tudi določba, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne kot za zasebne vrtce«.

28. januarja 2021 pa smo dobili novo okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri je zapisano, da: V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).

Okrožnica ne vsebuje nobenih dodatnih pojasnil, kako pripraviti obračun oskrbnin za otroke v rdečih regijah, zato zbiramo dodatne informacije in pojasnila, da vas bomo lahko o tem čim prej obvestili.