(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Začetek šolskega leta 2021/22 v vrtcih – informacije in spremembe

Šolsko leto 2021/22 se je glede na trenutne epidemiološke razmere s 1. 9. 2021 začelo izvajati po »Modelu B«, ko vrtci delujejo v celoti in je za delovanje vrtca potrebno upoštevanje priporočil NIJZ. Vrtci so odprti za vse otroke. Vzgojno-izobraževalni proces poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce in z letnim delovnim načrtom vrtca.

Ravnanje ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo vzgojno-izobraževalni zavod opredelil tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte otroka ter jih posredoval na NIJZ, kjer bodo izvedli nadaljnje postopke (napotitev v karanteno, pošiljanje navodil, itd.).

Brezplačen vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo.

Ravnateljica

Marija Osvald Novak