(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

EKO VRTEC

EKO VRTEC

PROJEKT EKO VRTEC

Mentorici: Nana LADINEK in Barbara MERT

Otroci se okoljskega in eko obnašanja učijo dejavno ob neposredni vključitvi v dogajanje v domačem okolju, v globalnem okolju, ob neposrednem stiku z naravo, živalmi in rastlinami, z naravnimi pojavi, z eksperimentiranjem, z igro, ob stvarnih primerih. Ob vsem tem krepijo dobre odnose med sabo, z vzgojiteljicami in drugimi zaposlenimi na šoli, pri uresničevanju eko ciljev pa nam dejavno pomagajo tudi starši.

CILJI:

Prednostna področja za vrtce ostajajo enaki: energija, odpadki in voda. Nosilna tema programa vrtcev ostaja Zgodnje naravoslovje, kot temelj naravoslovno – okoljskega opismenjevanja.Â

PREDLAGANE VSEBINE ZA EKO DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/15

Mesec Predlagana vsebina
September LOČEVANJE ODPADKOV IN EKO OBNAŠANJE-ogled videov Animals save the planet (http://www.environmentteam.com/2010/04/11/the-animals-save-the-planet-watch-all-11-cartoons/)

– v igralnici – ločujemo odpadke

– sprehod po kraju in ogled eko otokov, starejše skupine sprehod do pokopališča (smetnjak za sveče)

Oktober EKOBRALNA ZNAČKA-Â Â Â Â Â Â Â Â Â poslušamo eko pravljice (seznam spodaj)
November -Â Â Â Â Â Â Â Â Â NOVA IGRAČA IZ RABLJENEGA MATERIALA (gradivo Eko igrače)
December -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Izdelamo NOVOLETNE OKRASKE in VOŠČILNICE iz odpadnega materiala
Januar EKOBRALNA ZNAČKA-Â Â Â Â Â Â Â Â Â poslušamo eko pravljice
Februar -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nova igrača iz rabljenega materiala (gradivo Eko igrače)
Marec -Â Â Â Â Â Â Â Â Â MINI KROS (za starejše) in KROS V PLENICAH (za mlajše) – v sodelovanju s projektom Zdravje v vrtcu
April DAN ZEMLJEČISTILNA AKCIJA

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â sodelovanje na čistilni akciji okolice šole in vrtca

Maj NOVA IGRAČA IZ RABLJENEGA MATERIALA (gradivo Eko igrače)
Junij IGRAČE NA DOPUSTU-Â Â Â Â Â Â Â Â Â za dan, teden ali več v igralnici ni igrač, je pa raznovrsten odpadni material

Â

– Vsaka skupina izdela vsaj eno igračo iz priloženega gradiva, igrače naj bodo nekaj časa na voljo v igralnici, kasneje se shranijo v skupni kabinet, da so na voljo tudi drugim.

– EKO dnevnik – vsaka skupina dobi zvezek, ki ga vsak otrok v skupini nese za en vikend domov. Vanj starši zapišejo, otroci narišejo, nalepijo fotografijo, … družinske eko aktivnosti. V zvezku bodo podrobneje predstavljena navodila in primeri aktivnosti, v sličicah pa bo tudi opomnik za pravilno ločevanje odpadkov.

Â