(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Spoštovani starši.

Nekateri se na nas obračate z vprašanji v povezavi z upravičenostjo do oprostitve plačila za otroke, ki v času epidemije ne obiskujejo vrtca. Odgovor na to smo včeraj objavili na spletni strani vrtca, danes pa smo dobili dodatno okrožnico šolskega ministrstva, zato vam podajamo končni odgovor.

Vzgojiteljice so vam verjetno v razgovorih, ki so jih z vami opravile 21. 1. 2021, torej med preverjanjem, ali bodo vaši otroci prišli v vrtec od 26. januarja dalje, glede plačila vrtca odgovorile v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 20. januarja 2021, v kateri je zapisano, da »Vlada RS že pripravlja PKP8, v katerega bo vključena tudi določba, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne kot za zasebne vrtce«.

28. januarja 2021 pa smo dobili novo okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri je zapisano, da: V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).

Ker okrožnici nista bili skladni, smo si kot vrtec v »rdeči regiji« prizadevali za to, da bi bili tudi starši naših otrok oproščeni plačila.

Danes (3. februar 2021) pa smo dobili naslednje sporočilo:

»Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna.«

Ker smo zavezani k upoštevanju in spoštovanju zakonodaje, bomo obračune za mesec januar pripravili v skladu z navodili šolskega ministrstva.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav, Marija Osvald Novak, ravnateljica