(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Dolžnosti staršev

DOLŽNOSTI STARŠEV
 
 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok,
 • da upoštevajo poslovni čas vrtca in dnevni red,
 • da spoštujejo delo, organizacijo in osebje vrtca,
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. od staršev pooblaščenih polnoletnih oseb,
 • da obvestijo vrtec o daljši ali krajši odsotnosti otroka najkasneje do 8. ure zjutraj,
 • da v primeru otroških nalezljivih bolezni to takoj sporočijo v vrtec,
 • da v primeru poškodbe ali nenadne spremembe zdravstvenega stanja otroka po obvestilu vzgojitelja v najkrajšem času pridejo po otroka v vrtec,
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje oz. predložijo navodilo zdravnika,
 • da pisno najavijo izstop otroka iz vrtca (začasni ali trajni izpis),
 • da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše,
 • da mlajše otroke uvajajo v vrtec postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z vzgojiteljico,
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.