(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

 

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

V primeru, da je število vlog za sprejem v vrtce večje od števila prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi spodaj zapisanih kriterijev, ki so bili sprejeti na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008). Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red za sprejem v vrtec. Prednost imajo kandidati z večjim številom točk.

Točkovno ovrednoteni kriteriji:

1.
Starši otrok s stalnim bivališčem v občini Lovrenc na Pohorju 20 točk  
2. Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino 15 točk  
3. Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin:
a)      mati samohranilka ali oče samohranilec, ki sam skrbi za otroka
b)     dlje časa trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oz. druga specifikacija (na podlagi potrdila pristojne službe)
c)     otroci s posebnimi potrebami

10 točk
10 točk
10 točk
 
4. Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo 9 točk  
5. Zaposlenost samo enega izmed staršev, drugi pa je aktivni iskalec zaposlitve 8 točk  
6. Otroci, ki so bili v prejšnjem letu na listi zavrnjenih v vrtec oz. enoto 8 točk  
7. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok (ne glede na število otrok) 7 točk  
8. Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo z upoštevanjem šolskega okoliša oz. prednost ima starejši otrok 6 točk  
9. Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali več otrok 1 točka  
       
  SKUPAJ TOČK:    

 

Kriteriji so bili potrjeni na občinskem svetu.