(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Spoštovani starši.


Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19
sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4.
2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes, dne 29. 3. 2021. Tako se v četrtek, 1. 4.
2021, zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v
vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.
V času od 1. do 9. aprila 2021 bomo v našem vrtcu poskrbeli za nujno varstvo otrok staršev, ki
delate pri delodajalcih, ki opravljajo dela v sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike,
prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja,

informacijskokomunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17), v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski
vojski, policiji ali v poklicnih gasilskih enotah).
Prosim, da za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca, za oba starša ali za enega od
staršev, ki je samohranilec, čim prej vzgojiteljici prinesete ustrezno potrdilo delodajalca, ki
ga prilagamo in tudi objavljamo na spletni strani. Obrazec je predpisalo ministrstvo za
šolstvo.
Da bomo ustrezno organizirali delo v času od 1. do 9. aprila 2021, vas vljudno prosim, da
najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 9. ure, sporočite vzgojiteljici vašega otroka osebno ob
predaji otroka v vrtec, na elektronsko pošto ali po telefonu vašo odločitev o potrebi nujnega
varstva. Opredelite tudi, od kdaj do kdaj bo vaš otrok v vrtcu, da bomo lahko ustrezno
oblikovali skupine. Če je le mogoče, vas prosim, da otroke v vrtec pripeljete od 7. ure dalje ter
pridete po njih čim prej je mogoče. Skupine bomo oblikovali glede na prisotnost otrok v
vrtcu, zato ne bodo razporejeni v isto skupino kot so sicer. Obroki bodo organizirani.
Ministrstvo je tudi sporočilo, da so v času zaprtja vrtcev, oziroma ko vrtci zagotavljamo samo
nujno varstvo, torej od 1. do 9. aprila 2021, starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali,
plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je sicer za starše plačljivo.
V želji, da nam bo s skupnimi močmi uspelo zajeziti epidemijo, pa tudi, da bomo z
razumevanjem sprejeli tudi ta ukrep, vas lepo pozdravljam.


Ravnateljica
Marija Osvald Novak, prof.