(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Prehranske smernice

PREHRANSKE SMERNICE


Zdravstveno-higienski režim v vrtcu izvajamo po veljavnih zakonskih predpisih s področja zdravstvenega varstva. Delujemo po navodilih in priporočilih ustreznih strokovnih institucij. Sprejeli smo interni akt Pravilnik o varnosti otrok.

– Izvajamo aktivnosti, s katerimi zagotavljamo varnost otrok, varnost njihovega zdravja in življenja ter njihovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu. Posebno skrb namenjamo večkratnemu dnevnemu zračenju prostorov. Otrokom ob animaciji vzgojiteljic omogočamo igre in bivanje na svežem zraku. Pri načrtovanju obrokov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah, pozorni smo tudi na fiziološke normative za prehrano predšolskih otrok, ki so specifični glede na starost otrok. Upoštevamo strokovna načela HACCP in izvajamo potrebne ukrepe z namenom, da zagotovimo varne, uravnotežene in pestre obroke, ki imajo varovalni učinek na zdravje.  Dnevna prehrana vsebuje priporočene količine hranil za posamezne starostne skupine.

– Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo določene omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane.