(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

NA-MA POTI

Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju se pri projektu NA-MA POTI opira na projektni tim šole in se njihovim nalogam pridružuje na ravni predšolskega izobraževanja. V projektnem timu sva vzgojiteljici, ki sva v tem šolskem letu v skupini 1. in 2. starostnega obdobja. To je prednost pri vertikalnem povezovanju, ki je ena izmed prioritet naše šole, prav tako pa tudi pri raznolikosti obravnavanih vsebin in metodičnih postopkov.

V svojih skupinah bova sledili predvsem naslednjim ciljem, k temu pa bova vzpodbudili tudi ostale strokovne delavke:

 • Razvijanje lastnih didaktičnih pristopov glede na starost, zanimanje in sposobnosti otrok.
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do pridobivanja naravoslovnih in matematičnih znanj.
 • Uporaba raznolikih IKT za predstavitev določenih dejavnosti.

Otroci prvega starostnega obdobja (celoletna tema IGRAČE) bodo:

 • sortirali žoge po barvi in z njimi polnili škatle;
 • kotalili žoge po toboganu in primerjali dolžino prekotaljene poti;
 • primerjali plišaste medvedke po velikosti;
 • tehtali plastične igrače na ravnovesni tehtnici;
 • gradnja stolpov iz gradnikov in primerjanje velikosti, …

Otroci drugega starostnega obdobja  bodo (celoletna tema LOVRENC včeraj-danes-jutri):

 • spoznavali grafične prikaze ter jih znali odčitavati (koliko otrok živi na Kumnu, Recenjaku, Činžatu,….)
 • po velikosti primerjali posamezna področja Lovrenca ;
 • opazovali in izkusili zaporednost dogodkov;
 • merili z različnimi priročnimi merili (korak, palčka) in ter primerjali z meritvami vrstnikov (grafične karte Lovrenca, zemljevidi …);
 • primerjali objekte po geometrijskih lastnostih (veliko, malo, več, manj ..);
 • opazovali kje ležijo druge stavbe glede na vrtec;
 • izdelovali makete;
 • se igrali z zemljevidi;
 • spoznavali geometrijske karte, zemljevide  Lovrenca s pomočjo IKT  …